Denise De Bondt

Omdat alle kinderen belangrijk zijn.....

Subteno."SUBTENO" is het Esperanto woord voor "ONDERSTEUNING", en dit is nu net waar deze pagina om draait: ondersteuning


Het is mij lang gelukt om het zonder financiële ondersteuning te kunnen redden voor de jongeren en hun omgeving.  Als voogd mag ik ze zelf niets schenken, niets financieel, niets materieel.  Dat is een regel binnen de voogdij waar ik mij ook strikt aan hou.

Voor materiële zaken en soms ook voor financiële tussenkomsten zijn we meestal vrij goed in het vinden van organisaties die kunnen helpen, of het netwerk dat hulp kan bieden.  Maar heel soms is er geen andere uitweg, om bijvoorbeeld een paspoort aan te vragen bij een ambassade, visumkosten te betalen voor een familielid, Juridische kosten voor een meerderjarige broer of zus.....Studieboeken aan te schaffen daarvoor hebben we echt centjes nodig.   

De eerste rekeningen heb ik zelf betaald maar dat is uiteindelijk niet vol te houden natuurlijk.

Ik heb hiervoor dan ook de hulprekening SUBTENO in het leven geroepen 

Wil je ook een beetje ondersteuning geven aan mensen die het echt nodig hebben? dan kan dat op 3 manieren:  

1) door een financiële gift, 

2) of door een aankoop in de webwinkel

zie de twee onderliggende pagina's

3) door je online aankopen te doen via Trooper en de Subteno-rekening als begunstigde op te geven.  Op deze manier steun je ons zonder dat het je iets extra kost

Uiteraard worden de giften enkel gebruikt voor de meest noodzakelijke dingen waarvoor we absoluut geen andere bronnen kunnen aanspreken en hou ik een helder overzicht bij over de rekening die ten allen tijde kan ingekeken en opgevraagd worden.   

De hulpverlening wordt ook steeds gezien als een renteloze lening waarvoor gevraagd wordt, als het ooit kan, ze eventueel in stukjes terug te betalen.  Hierover hoeven we ons echter geen illusies over te maken,  de meeste jongeren zitten in zulk een penibele situatie dat zij dit vooreerst absoluut niet zullen kunnen

Zelf steun ik door het belangeloos maken van de tasjes en donatie van het materiaal hiervoor, de voordrachten als die er zijn, en een permanente bankopdracht om maandelijks een klein bedrag over te schrijven op de SUBTENO rekening.


BE63 7360 4863 9908


Mag ik hopen op een heel klein beetje steun ?  Vele kleine beetjes stellen ons in staat om meerder jongeren verder te helpen.

Alvast van harte dank.