Denise De Bondt

Omdat alle kinderen belangrijk zijn.....

Wat kan ik voor u doen ?.

Ik wordt regelmatig gevraagd om voordrachten en lezingen te verzorgen over het onderwerp "jongeren in migratie",en dan vooral specifiek over de "Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen"

Vooral voor scholen is dit een belangrijk onderwerp, zowel naar leerkrachten toe als naar leerlingen.   Maar ook bedrijven krijgen nadien te maken met deze jongeren die zich aanbieden op de arbeidsmarkt. Ook voor hen is dit een belangrijk gegeven waardoor er meer tolerantie komt naar diversiteit op de werkvloer.

In het begin deed ik dat gratis, maar met mijn drukke agenda is dit niet meer haalbaar.  Ik vraag nu om een bescheiden bijdrage aan de SUBTENO hulprekening te storten voor de voordrachten en info-sessies, dat geld wordt in ieder geval zeer goed  besteed.  

Over de SUBTENO hulprekening kan je verder op deze site alle informatie vinden.

Op de pagina "standaard sessies". vindt u een overzicht van de meest gevraagde infosessies.  Uiteraard kan er ook samen gewerkt worden om iets op maat te maken.  Alle vragen zijn welkom om samen te bekijen.