Denise De Bondt

Omdat alle kinderen belangrijk zijn.....


Wie ben ik ?Professioneel ben ik veiligheidskundige.  Na 30 jaar zelfstandig zaakvoerder te zijn geweest van een bedrijf actief in arbeidsveiligheid en welzijn ben ik momenteel preventieadviseur van een Hulpverleningszone van de brandweer. 

Ik ben bijzonder fier op onze bijna 1000 medewerkers, brandweermensen en ambulanciers evenals de administratieve ondersteuning.  20 brandweerposten die de veiligheid bewaken van 21 gemeenten, ondersteund door een zonaal hoofdkantoor.  Al die mensen leveren elke dag weer bijzonder knap werk. Tot midden 2015 was ik zelf trouwens ook vrijwillig operationeel officier in een brandweerpost. Toen heb ik het aan de jongere generaties overgelaten.

Daarnaast ben ik als Voogd aangesteld door de FOD Justitie voor een aantal Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen.  

Kinderen, jongeren, pubers.... die hier helemaal alleen zijn toegekomen? zonder hun ouders en in onzekerheid wachten of ze in ons land asiel zullen krijgen. 

Auteur van een aantal boekjes en artikelen voor brandweer, maar de laatste jaren vooral van publicaties over de NBMV en auteur van een wereldblog bij MO*. 

Creativiteit is de andere pijler in mijn leven. Keramiste in hart en ziel, en juweelontwerper waar ik werk met duurzame materialen.  En illustrator, schilder, aquarelliste ......... Dat voor zover mijn creatieve passies :-) 

Ik heb een zoon en een dochter, een schoonzoon, een kleinzoon en een hele leuke bende voogdijkinderen met een ganse waaier van nationaliteiten.

Twee toffe honden en last but not least, een lieve man.😊